ALI-Head-2.png

Start Om oss Tjänster Transportlösningar Kvalitet Hållbar utveckling Vision Kontakt Länkar


 ​

Hållbar utveckling


Hållbarhetsperspektivet får allt större betydelse för logistik- och transportlösningar. Utmaningarna är många. Miljöåtervinning är en del av vår verksamhet som inspirerar oss till utveckling där vi tillsammans med våra kunder bygger kunskap om lösningar och metoder i hållbar riktning.Exempel på strategier

Exempel på projekt

Hållbar Utveckling

  • Bestämning av viktiga frågor som vi ska driva på kort och lång sikt.
  • Hur vi ska interagera med våra kunder.
  • Hur vi sätter mål och följer upp dem.
  • Hur vi arbetar parallellt inom flera områden.
  • Att identifiera de delar av vår egen och kundernas produktion som berörs av hållbar utveckling och skapa arbetsmetodik för åtgärder.
  • Att upprätta handlingsplan för arbetet med hållbar utveckling.
  • Att utveckla metodik för hur samverkan med våra kunder sker.
  • Att presentera hur A.L.I. Frakt arbetar med hållbar utveckling.
  • Att etablera samarbete med andra branschföretag som arbetar med hållbar utveckling.
kvalitet2-2.jpg
© 2012 A.L.I. Frakt • Besöksadress: Smides vägen 2, Postadress: Box 49 • 696 21 Hammar