ALI-Head-2.png

Start Om oss Tjänster Transportlösningar Kvalitet Hållbar utveckling Vision Kontakt Länkar


 ​


Företaget är certifierat av Sveriges Åkeriföretag. Kvalitetssystemet uppfyller kraven i ISO 9001:2000.

 
miljocert_logo2.gif kvalitetscert_logo2.gif

Kvalitetspolicy


Kvalitet1.jpg

A.L.I. Frakts affärsidé är att vi skall tillhandahålla fordon för när- och fjärrtransporter. A.L.I. Frakt skall även tillhandahålla entreprenadmaskintjänster för i marknaden förekommande anläggningsarbeten samt hålla med tekniskt kunnande inom dessa områden. A.L.I. Frakt skall inköpa och leverera grusprodukter.

A.L.I. Frakt ska utifrån vår affärsidé och med utgångspunkt från kundens krav och företagets tillgängliga resurser arbeta för att erbjuda tjänster som av marknad och kunder uppfattas som kvalitativa.

Vårt arbete är inriktat på att inom ramen för vårt ledningssystem nå uppsatta kvalitetsmål. Varje anställd och leverantör skall vara väl informerad om sin roll i denna målsättning. A.L.I. Frakt skall vara känt och respekterat för sin goda kvalitet där varje kontakt med en kund skall vara en rekommendation för kommande affärer.

© 2012 A.L.I. Frakt • Besöksadress: Smides vägen 2, Postadress: Box 49 • 696 21 Hammar