ALI-Head-2.png

Start Om oss Tjänster Transportlösningar Kvalitet Hållbar utveckling Vision Kontakt Länkar


 ​


Företaget är certifierat av Sveriges Åkeriföretag. Kvalitetssystemet uppfyller kraven i ISO 9001:2000.

 
miljocert_logo2.gif kvalitetscert_logo2.gif

Engagerat bemötande


Kvalitet1.jpg

För att nå ut med – och kunna bekräfta – vår särprägel som aktör ska vi agera samfält och i första hand genom kunnigt engagerat bemötande kombinerat med aktiv marknadskommunikation.

Kontakterna med A.L.I. Frakt ska upplevas som att vi representerar nytänkande och framåtanda i vår bransch.

© 2012 A.L.I. Frakt • Besöksadress: Smides vägen 2, Postadress: Box 49 • 696 21 Hammar