ALI-Head-2.png

Start Om oss Tjänster Transportlösningar Kvalitet Hållbar utveckling Vision Kontakt Länkar


 ​

Kvalitetsmål 2011

Övergripande

Kvalitetsmål är att genomföra förändringar och vara uppmärksam på att förbättringar efterlevs. Företagets målsättning långsiktigt är att minska antalet avvikelser genom Förbättringsrapporten med fokus på kundklagomål.

Detaljerat mål

Att 60% av våra egna leverantörer skall vara aktiva i förbättringsrapporteringen. Att vi utifrån vår kundundersökning skall göra förbättringar till nästa mätning.

 

30451021-s.jpg© 2012 A.L.I. Frakt • Besöksadress: Smides vägen 2, Postadress: Box 49 • 696 21 Hammar