ALI-Head-2.png

Start Om oss Tjänster Transportlösningar Kvalitet Hållbar utveckling Vision Kontakt Länkar


 ​

Miljöåtervinning

Tidigt kom vi i kontakt med återvinningsbranschen. Vi är idag Sveriges största transportör av insamlat förpackningsglas. Transportuppdragen har växt under åren och vi utför idag många typer av transporter kopplade till återvinning och miljö.

Rikstäckande insamlingsuppdrag

Producentansvaret för konsumentprodukter har inneburit att det skapats nationella system för insamling. Idag sköter vi rikstäckande insamlingsuppdrag åt både Svensk Glasåtervinning och Elkretsen.

På den lokala marknaden erbjuder vi återvinningstjänster i form av avfallshantering för företag och privatpersoner. Vi hyr ut containers och lastväxlarflak samt sköter transport.

Fordonstyper

Lastväxlare med kran för insamling av glas Skåpekipage med påhängstruck. Föraren kan lossa och lasta själv. Liftdumperbilar för den lokala avfallshanteringen Lastväxlare både för lokala uppdrag och rikstäckande transporter.

 

075-2.jpg© 2012 A.L.I. Frakt • Besöksadress: Smides vägen 2, Postadress: Box 49 • 696 21 Hammar