ALI-Head-2.png

Start Om oss Tjänster Transportlösningar Kvalitet Hållbar utveckling Vision Kontakt Länkar


 ​

Miljömål 2012

Luftföroreningar

Övergripande mål

Skall i relativa tal successivt minska. Som grund för beräkningar och uppföljning används Svenska Åkeriförbundets modell för beräkning av utsläpp m.m. samt företagets egna uppgifter om fordons- och maskinparken och dess utnyttjande.

Detaljerade mål

Skall gentemot föregående år minska med 0,1 %.

Miljoemaal-schema-v01.gif

Utförande

Förarna skall föra körjournaler över bränsleförbrukning, körda kilometer alt. timmar. Dessa ligger till grund för checklista som sammanställs en gång per år. Systemansvarig ansvarar för sammanställning av checklista samt att miljöutbildning av förare sker.
© 2012 A.L.I. Frakt • Besöksadress: Smides vägen 2, Postadress: Box 49 • 696 21 Hammar