ALI-Head-2.png

Start Om oss Tjänster Transportlösningar Kvalitet Hållbar utveckling Vision Kontakt Länkar


 ​

Rätt läge

Med 70 procent av befolkningen inom 400 km radie har vi fog för att påstå att A.L.I. Frakt i Askersund har rätt läge. Vi når stora delar av Skandinavien inom 24 timmar och stora delar av Europa inom 48 timmar. Dessutom finns järnvägsterminalen i Hallsberg, en av Sverige största järnvägsknutpunkter, och fraktflygplatsen i Örebro i närområdet.

Vi är en naturlig geografisk logistikpunkt för lager och transporter i Skandinavien.

Stockholm 25 mil
Göteborg 22 mil
Malmö 45 mil
Norrköping 15 mil
Sundsvall 50 mil
Oslo 30 mil
Helsingfors 45 mil
Köpenhamn 50 mil

 
© 2012 A.L.I. Frakt • Besöksadress: Smides vägen 2, Postadress: Box 49 • 696 21 Hammar