ALI-Head-2.png

Start Om oss Tjänster Transportlösningar Kvalitet Hållbar utveckling Vision Kontakt Länkar


 ​

Trafiksäkerhetspolicy

A.L.I. Frakt ska erbjuda och arbeta för en verksamhet med varaktigt hög trafiksäkerhet.

Förare, medtrafikanter och kunder ska uppleva säkerhet och trygghet genom företagets agerande.

Detta ska vi göra genom att:

  • Last skall vara väl säkrad
  • Föraren skall vara opåverkad av alkohol eller droger
  • Bilbälte skall användas
  • Hastighet skall anpassas efter vad väglag, väderlek trafikregler och övriga omständigheter kräver
  • Hänsyn skall visas till medtrafikanter
  • Kör och vilotider skall följas
  • Följa lagar och regler
  • Arbeta med ständiga förbättringar

 

 
© 2012 A.L.I. Frakt • Besöksadress: Smides vägen 2, Postadress: Box 49 • 696 21 Hammar